CAST / EUSK

En EmakumeEkin seguimos avanzando en visibilizar el emprendimiento liderado por mujeres. Con motivo del 19N, día internacional de las Mujeres Emprendedoras, te proponemos dos actividades que se desarrollarán durante esa semana.

19N mujeres referentes

19N, mujeres referentes

Este año reivindicamos la necesidad de tener Mujeres Referentes. Más referentes, más visibles, más diversas. Necesitamos tenerlas presentes, lejanas y cercanas, de antaño y actuales, por diversos motivos, porque…

1 – Pensamos “si ella pudo, yo puedo también”.

2 – Conocer y reconocer referentes nos sirve para reforzar nuestro criterio, sentirnos menos solas y vernos reflejadas en las trayectorias de otras.

3 – Sin ellas, te ves como la única emprendedora de tu familia, de tus amistades, de tus círculos. Salir del aislamiento es también reconocerse como emprendedora y tomar conciencia de que somos muchas más de las que se ven.

4 – Tener a la vista emprendedoras referentes alejadas de estereotipos nos ayuda a construir un imaginario más diverso y real.

5 – Hace falta dotar de realismo a las narrativas de éxito. Ni lo habitual es que llegue de la noche a la mañana, ni hace falta romantizar el fracaso. Es un proceso de aprendizaje vivencial. Además, la definición debe ser personal e intransferible.

6 – Es una realidad que, en escuelas de negocio, universidades, medios de comunicación, ficción, … las emprendedoras que se visibilizan son muchas menos de las existentes. Y además, las referentes que aparecen muchas veces responden a estereotipos y simplificaciones.

7 – Somos conscientes de que el imaginario de futuras generaciones de mujeres se construye hoy.

19N mujeres referentes

Actividades para la semana 19N, Mujeres referentes

1 – Emakumeeting: Lunes 15 | De 12h00 a 13h30 | Formato online – zoom (*)

Requiere inscribirse ANTES del 11 de noviembre.

(*) Unos días antes, te enviamos por mail, el enlace Zoom para la sesión.

¿Qué? Emakumeeting abierto a toda asociada, mujer emprendedora, empresaria, con intención de emprender…que quiera asistir.

Hablaremos sobre mujeres referentes. Expondremos mujeres inventoras/emprendedoras de la historia, y por otra parte referentes cercanas de generaciones anteriores, emprendedoras actuales y también mujeres jóvenes que están rompiendo moldes o sirviendo de ejemplo.

Visibilizar referentes para que, además, cada emprendedora participante se escuche y vea en qué se siente reflejada (es decir, se hará un trabajo individual práctico de reflexión colectiva)

2 – 11 Kafe: Viernes 19 | De 11h00 a 12h00 | Formato presencial (*)

Requiere inscribirse ANTES del 17 de noviembre y elegir la ciudad: Bilbao | Donostia | Gasteiz

(*) Unos días antes, te enviamos por mail, un recordatorio con la dirección concreta del lugar elegido.

Queremos que ese día, a las 11:00 haya una pausa café en el que las mujeres emprendedoras se reúnan y compartan sobre temas clave que ayudan a tomar conciencia. Este año hablaremos sobre quiénes son mis referentes hoy en día, para las necesito y en qué me ayudan.

Es una oportunidad para juntarlos, fortalecer nuestra red profesional, compartir inquietudes, sentir apoyo, tender puentes y, al mismo tiempo, hacernos visibles.

Seas autónoma, empresaria, artista, abogada, comerciante, freelance, arquitecta, programadora, asesora fiscal, …seas quien seas, si trabajas por tu cuenta, ¡anímate!

En el caso de Bilbao, completamos el 11 Kafe con una charla con tres mujeres (pronto sabrás quiénes) que son toda una referencia.

¡Inscríbete a la actividad que más te interese o a las dos que te proponemos!

1) Emakumeeting – lunes 15 de noviembre – online – de 12h00 a 13h30.

2) 11 Kafe – viernes 19 de noviembre – presencial:

  • Donostia y Gasteiz, de 11h00 a 12h00.
  • Bilbao, de 11h00 a 12h00 café. A continuación, “Visibles/ Ikusgai”, una conversación con tres referentes que querrás conocer (12h00 a 13h30)

Estas actividades cuentan con el apoyo de Emakunde.


A19, EMAKUME ERREFERENTEAK, BULTZADA GURE EKINTZAILETZARI

EmakumeEkinek aurrera jarraitzen du emakumeak buru dituen ekintzailetza ikusarazteko zereginean. A19, Emakume Ekintzaileen nazioarteko eguna, dela eta, aste horretan egingo diren bi jarduera proposatzen dizkizugu.

19n mujeres referentes

A19, EMAKUME ERREFERENTEAK

Aurten Emakume Erreferenteak izateko beharra aldarrikatzen dugu. Erreferente gehiago, ikusgarriagoak, askotarikoagoak. Presente izan behar ditugu, urrunekoak eta hurbilekoak, antzinakoak eta gaur egungoak, hainbat arrazoirengatik, zeren eta…

1 – Pentsatzen dugu: “Hark ahal izan bazuen, nik ere ahal dut”.

2 – Erreferenteak ezagutu eta aitortzea baliagarria da gure irizpidea indartzeko, hain bakarrik ez sentitzeko eta geure burua besteen ibilbideetan islatuta ikusteko.

3 – Horiek gabe, zeure familiako, zeure lagunen arteko eta zeure zirkuluetako ekintzaile bakarra zarela sentitzen duzu. Isolamendutik irtetea zeure burua ekintzaile gisa onartzea ere bada, eta ikusten direnak baino askoz gehiago garela ohartzea.

4 – Estereotipoetatik aldendutako erreferente ekintzaileak ikusmiran izateak iruditeria askotarikoagoa eta errealagoa eraikitzen laguntzen digu.

5 –Arrakastaren narratibei errealismoa eman behar zaie. Ez da ohikoa gauetik goizera iristea, eta ez dago porrota erromantizatu beharrik. Bizipenen bidez ikasteko prozesua da. Gainera, definizioak pertsonala eta besterenezina izan behar du.

6 – Errealitatea da negozio-eskoletan, unibertsitateetan, hedabideetan, fikzioan… ikusten diren ekintzaileak berez daudenak baino askoz gutxiago direla. Eta, gainera, agertzen diren erreferenteek estereotipoei eta sinplifikazioei erantzuten diete sarritan.

7 – Badakigu etorkizuneko emakume belaunaldien iruditeria gaur eraikitzen dela.

19N mujeres referentes

A19-AREN ASTERAKO JARDUERAK, EMAKUME ERREFERENTEAK

1 – EMAKUMEETING: 15 ASTELEHENA | 12:00-etatik 13:30-ERA | ON LINE FORMATUA – ZOOM (*)

Azaroaren 11 baino lehen eman behar da izena.

(*) Egun batzuk lehenago, saiorako Zoom lotura bidaliko dizugu.

Zer? Emakumeeting, irekia bertaratu nahi duen emakume elkartekide, ekintzaile eta enpresaburu orori, eta ekintzaile izateko asmoa duen emakume orori.

Emakume erreferenteei buruz mintzatuko gara. Historian zehar izan diren emakume asmatzaile/ekintzaileei buruzko azalpenak emango ditugu, eta, horrez gain, aurreko belaunaldietako hurbileko erreferenteei buruzkoak, gaur egungo ekintzaileei buruzkoak eta moldeak hausten ari diren edo eredu gisa balio duten emakume gazteei buruzkoak ere bai.

Erreferenteak ikusaraztea, parte hartzen duen ekintzaile bakoitzak bere burua entzun dezan eta ikus dezan zertan islatzen den (hau da, gogoeta kolektiboko lan praktiko indibidual bat egingo da).

2 – 11 KAFE: 19 OSTIRALA | 11:00-ETATIK 12:00-ETARA | AURREZ AURREKO FORMATUA (*)

Izena azaroaren 17a BAINO LEHEN eman, eta hiria aukeratu behar da: Bilbo | Donostia | Gasteiz

(*)Egun batzuk lehenago, mezu elektroniko bat bidaliko dizugu, aukeratutako lekuaren helbide zehatza gogorarazteko.

Egun horretan, 11:00etan, kafea hartzeko atsedenaldia izatea nahi dugu, atsedenaldi horretan emakume ekintzaileak elkartu eta kontzientziatzen laguntzen duten gai garrantzitsuei buruz hitz egin dezaten. Aurten hizketagai izango dugu nortzuk diren nire erreferenteak gaur egun, zertarako behar ditudan eta zertan laguntzen didaten.

Elkartzeko, gure sare profesionala indartzeko, kezkak partekatzeko, laguntza sentitzeko, zubiak eraikitzeko eta, aldi berean, geure burua ikusgai jartzeko aukera da.

Autonomoa, enpresaburua, artista, abokatua, merkataria, freelancea, arkitektoa, programatzailea, aholkulari fiskala… zarena zarela. Zeure kontura lan egiten baduzu, anima zaitez!

Bilboren kasuan, 11 Kafe osatzeko, erreferente garrantzitsuak diren hiru emakumerekin hitz egingo dugu (laster jakingo duzu nortzuk)

Eman izena interesatzen zaizun jardueran edo proposatzen dizkizugun bietan!

1) Emakumeeting – azaroak 15 astelehena – on line –12:00etatik 13:30era.

2) 11 Kafe – azaroak 19 ostirala – aurrez aurre:

  • Donostia eta Gasteiz, 11:00etatik 12:00etara.
  • Bilbo, 11:00etatik 12:00etara kafea. Ondoren, “Visibles/ Ikusgai”, solasaldi bat ezagutu nahiko dituzun hiru erreferenterekin (12:00etatik 13:30era).

Jarduera hauek  Emakunderen babesa dute.

11kafe emakumeekin
TwitterLinkedInFacebookPinterestEmail