EUSK | CAST

Un programa de desarrollo profesional para mujeres de bizkaia

¿Conoces esa sensación de querer tomar decisiones profesionales y no saber por dónde empezar? 

¿Te gustaría hacer una parada reflexiva sobre tu recorrido, ponerle nombre a tus habilidades y explorar nuevas facetas profesionales? 

¿Te interesaría hacerlo acompañada por mujeres, en un espacio de autoconocimiento y empoderamiento profesional? 

Emakumeekin lanza la segunda edición de IZATEN, un programa para mujeres de Bizkaia que cuenta con el apoyo y financiación del Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia.  

IZATEN está dirigido a mujeres (empleadas, en situación de desempleo o emprendiendo) que quieran desarrollarse profesionalmente, mejorando su autoconocimiento, identificando habilidades y ampliando su red de contactos.  

Te proponemos un recorrido en el que combinaremos talleres grupales, tutorías personalizadas, sesiones colaborativas y testimonios inspiradores.  

Como participante en Izaten tendrás acceso a:  

 • 2 talleres de “Biografías Profesionales”. 
 • 1 taller de “Competencias personales sumergidas”. 
 • 1 Informe completo para conocer mejor tu “Rol de equipo Belbin”.  
 • 1 tutoría personalizada para interpretar el “Informe Belbin”. 
 • 1 sesión inspiradora con emprendedoras de la red Emakumeekin. 
 • 2 tutorías personalizadas a elegir entre consultoras de la red Emakumeekin. 
 • 2 sesiones colaborativas con participantes de Izaten. 

Sesiones grupales

Se desarrollarán presencialmente, durante 6 mañanas de sábado, en el Palacio Jhon –Centro cívico La Bolsa-, calle Pelota 10 (Casco Viejo, Bilbao)

 • Biografías profesionales: 14 y 21 de enero 2023, de 9:30-13:30.   
 • Competencias personales sumergidas: 11 de febrero 2023, de 9:30-13:30. 
 • Taller de inspiración: 25 de febrero 2023, de 9:30-11:30.  
 • Sesiones Colaborativas: 11 y 25 de marzo 2023, de 9:30-13:30. 

Sesiones individuales

Las sesiones individuales serán online y se agendarán entre profesional y participante:  

 • 1 tutoría para interpretar el “Informe Belbin”: Del 13 al 24 de febrero 2023. 
 • 2 tutorías personalizadas a elegir: Del 27 de febrero al 10 de marzo.  

Requisitos para participar

Para asegurar la adecuación del recorrido a las participantes, necesitamos que cumplas los siguientes requisitos:  

 • Disponer de algún perfil profesional de partida.
 • Estar empadronada en el Territorio Histórico de Bizkaia. 
 • Disponibilidad para asistir a las sesiones grupales programadas. 
 • Compromiso de aprovechamiento del programa.

Inscripciones

Del 21 de noviembre al 2 de diciembre a través del siguiente formulario:

Información

Para contactar con el programa y aclarar dudas, puedes escribir a: izaten2023@gmail.com  

¡Las plazas son muy limitadas! 

IZATEN programa desarrollo profesional

LANBIDE GARAPENERAKO PROGRAMA BIZKAIKO EMAKUMEENTZAT

Ezagutzen al duzu erabaki profesionalak hartu nahi izatearen eta nondik hasi ez jakitearen sentsazio hori?
Gustatuko al litzaizuke zure jardunbideari buruz gogoeta egiteko gelditzea, zure trebetasunei izena jartzea eta alderdi profesional berriak esploratzea?
Gogoko al zenuke hori emakumeek lagunduta egitea, norbere burua ezagutzeko eta ahalduntze profesionaleko espazio batean?

EmakumeEkin elkarteak IZATEN abiarazi du bigarrenez: Bizkaiko emakumeentzat sortutako programa, Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak bultzatu eta finantzatzen duena.  

Norbere buruak hobetu ezagututa, beren trebetasunak ezagututa eta kontaktu-sarea zabalduta, beren buruak profesionalki garatu nahi dituzten emakumeak (enplegatuak, langabeak, ekintzaileak) dira IZATEN programaren jasotzaile. 

Proposatzen dizugun ibilbidean, talde-tailerrak, tutoretza pertsonalizatuak, elkarlaneko saioak eta lekukotza inspiratzaileak batuko ditugu. 

Izaten programaren parte-hartzaile bazara, hauek izango dituzu eskura: 

 • “Lanbide-biografiak” tailer 2.
 • «Gaitasun pertsonal murgilduak” tailer 1.
 • Zure “Belbin taldeko rola” hobetu ezagutzeko txosten oso 1.
 • “Belbin txostena” interpretatzeko tutoretza pertsonalizatu 1.
 • Saio inspiratzaile 1, EmakumeEkin sareko emakume ekintzaileekin.
 • Tutoretza pertsonalizatu 2. EmakumeEkin sareko emakume kontsultarien artean aukeratuko da.
 • Elkarlaneko saio 2, Izaten programako parte-hartzaileekin.

Talde saioak

Saio presentzialak izango dira, eta 6 larunbat-goizetan emango dira John Jauregian – Burtsa zentro zibikoan. Pilota kalea 10 (Zazpi Kaleak, Bilbao).

 • Lanbide-biografiak: 2023ko urtarrilaren 14an eta 21ean, 9:30etik 13:30era.  
 • Gaitasun pertsonal murgilduak: 2023ko otsailaren 11n, 9:30etik 13:30era.
 • Inspirazio tailera: 2023ko otsailaren 25ean, 9:30etik 11:30era. 
 • Elkarlaneko saioak:  2023ko martxoaren 11n eta 25ean, 9:30etik 13:30era.

Banakako saioak

Banakako saioak online egingo dira, eta profesionalek eta parte-hartzaileek zehaztuko dituzte elkarrekin:

 • Tutoretza 1, “Belbin txostena” interpretatzeko: martxoaren 13tik 24ra.
 • Tutoretza pertsonalizatu 2, aukeran: otsailaren 27tik martxoaren 10era. 

Parte hartzeko betekizunak

Ibilbidea parte-hartzaileei egoitzen zaiela egiaztatuko da; hortaz, betekizun hauek bete beharko dituzu:

 • Lanbide-profilen bat izatea abiapuntu.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta egotea.
 • Programatutako talde-saioetara bertaratu ahal izatea.
 • Programari probetxu ateratzeko konpromisoa.

Izena emateko

2002ko azaroaren 21etik abenduaren 2ra, inprimaki honen bitartez:

Argibideak

Programarekin harremanetan jartzeko eta zalantzak argitzeko, idatzi hona: izaten2023@gmail.com

Leku-kopuru oso mugatua.

TwitterLinkedInFacebookPinterestEmail